دیوار کناف، اجرای دیوار جداکننده با کناف

دیوار کناف، اجرای دیوار جداکننده با کناف کناف، متریالی است که بسیار سبک اجرا می شود. سازه و استراکچر مورد نیاز کناف و کنافی که بر روی این سازه سوار می شود، وزن زیادی ندارد. به همین ترتیب دیواری که با کناف اجرا می شود، وزن زیادی نخواهد داشت. از...