اجرای کناف دیوار بصورت منحنی و کناف سقف

اجرای کناف دیوار بصورت منحنی و کناف سقف یکی از قابلیت های بزرگ کناف، ایجاد یک دیوار گچی بصورت منحنی است. کناف ، از جمله متریال هایی است که قابلیت اجرای منحنی توسط آن وجود دارد. قطعا اجرای یک دیوار منحنی یا سقف منحنی با کناف نسبت به یک دیوار کناف...