دسته: انواع سقف کناف

  • سقف کاذب با تایل 60 در 60

    سقف های کاذب مشبک کناف: پنل های گچی

    سقف های کاذب مشبک کناف، از شبکه سازه های سپری و تایل های سقفی تشکیل می شود. شبکه مذکور به وسیله آویز های قابل تنظیم به سقف اصلی متصل گردیده و تایل ها به صورت وزنی درون این شبکه قرار...

  • انواع کناف سقف: سقف کاذب مشبک و یکپارچه

    در این قسمت می خواهیم نحوه اجرای کناف سقف و اطلاعات مربوط به مدل های مختلف طراحی سقف با استفاده از سیستم کناف را در اختیار شما قرار دهیم ، به طور کلی سقف کناف به دو دسته سقف های...